Checkinly.com
欧洲
法国

酒店及公寓 法国, 欧洲

酒店及公寓 在 法国, 欧洲. 入住城市現在有吸引力的價格住宿: 巴黎, 戛纳, 尼斯, 夏蒙尼-勃朗峰, 里昂, 滨海阿热莱斯, 马赛, 蒂涅, 波尔多, 瓦托伦斯. 還看到一個熱門的旅遊地區: 香槟-阿登大区, 北部-加来海峡大区, 罗纳-阿尔卑斯大区, 弗朗什-孔泰大区, 普瓦图-夏朗德大区, 中部大区, 洛林大区, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸, 朗格多克-鲁西永大区, 利穆赞大区, 勃艮第大区, 奥弗涅大区, 皮卡第大区, 科西嘉大区, 阿基坦大区, 上诺曼底大区, 下诺曼底大区, 卢瓦尔河大区, 布列塔尼大区, 法兰西岛大区, 阿尔萨斯大区, 南比利牛斯大区, Belle Île en Mer, Island of Ré.

我們推薦:

法国, 其他地區:

法国, 城市

6 圣·让·达维斯 罗纳-阿尔卑斯大区
6 圣·让恩·罗亚恩斯 罗纳-阿尔卑斯大区
6 圣旺 法兰西岛大区
8 圣洛 下诺曼底大区
47 圣让-德蒙 卢瓦尔河大区
77 圣让-德吕兹 阿基坦大区
14 圣但尼 法兰西岛大区
6 圣佩赖 罗纳-阿尔卑斯大区
27 圣保罗 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
9 圣卡纳 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 圣吉尔 朗格多克-鲁西永大区
13 圣康坦 皮卡第大区
7 圣路易 阿尔萨斯大区
11 圣迪耶 洛林大区
7 圣雅内 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
164 圣马洛 布列塔尼大区
10 圣保罗-莱达 阿基坦大区
7 圣但尼-多莱龙 普瓦图-夏朗德大区
7 圣波勒-德莱昂 布列塔尼大区
9 圣热涅-多尔特 南比利牛斯大区
6 圣莫尔-德福塞 法兰西岛大区
16 圣福瓦-塔朗泰斯 罗纳-阿尔卑斯大区
11 圣吉尔-克鲁瓦德维 卢瓦尔河大区
7 圣罗兰·德斯·阿尔 朗格多克-鲁西永大区
14 圣茹安·德斯·盖尔 布列塔尼大区
7 圣西尔·勒科尔 法兰西岛大区
7 圣雅克·德波尔 奥弗涅大区
8 圣吉伦斯 南比利牛斯大区
12 圣奥梅尔 北部-加来海峡大区
29 圣尼科劳 科西嘉大区
10 圣布里厄 布列塔尼大区
9 圣弗卢尔 奥弗涅大区
37 圣弗洛朗 科西嘉大区
6 圣拉提尔 罗纳-阿尔卑斯大区
95 圣拉斐尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
9 圣沙夫雷 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
75 圣特罗佩 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 圣瑞尼安 利穆赞大区
24 圣纳泽尔 卢瓦尔河大区
11 圣艾尼昂 中部大区
33 圣艾格夫 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
22 圣艾米隆 阿基坦大区
22 圣艾蒂安 罗纳-阿尔卑斯大区
10 圣若里奥 罗纳-阿尔卑斯大区
6 圣萨蒂南 卢瓦尔河大区
8 圣迪济耶 香槟-阿登大区
7 圣皮埃尔-多勒龙 普瓦图-夏朗德大区
8 圣艾蒂安-迪鲁夫赖 上诺曼底大区
24 圣伊莱尔·德列 卢瓦尔河大区
13 圣马西敏·拉塞 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
10 圣皮埃尔·奎贝罗 布列塔尼大区
43 圣乔治德蒂 普瓦图-夏朗德大区
11 圣乔治道勒 普瓦图-夏朗德大区
9 圣伊波利特 阿尔萨斯大区
8 圣内克泰尔 奥弗涅大区
15 圣埃尔布兰 卢瓦尔河大区
33 圣拉里苏朗 南比利牛斯大区
11 圣昂迪奥勒 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 圣普列斯特 罗纳-阿尔卑斯大区
37 圣母贝莱克 罗纳-阿尔卑斯大区
6 圣特萨维内 香槟-阿登大区
13 圣米歇尔山 下诺曼底大区
18 圣罗兰度瓦 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
17 圣莫里斯堡 罗纳-阿尔卑斯大区
91 圣西普里安 朗格多克-鲁西永大区
11 圣让德韦达 朗格多克-鲁西永大区
7 圣让杜加尔 朗格多克-鲁西永大区
6 圣阿沃尔德 洛林大区
18 圣马丹德雷 Island of Ré
13 圣马丹德雷 Island of Ré
157 圣马克西姆 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
60 圣马迪拉莫 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
13 圣费朗索瓦-隆尚 罗纳-阿尔卑斯大区
22 圣塔露西港口 科西嘉大区
7 圣奇波尔垂克 布列塔尼大区
10 圣日耳曼昂莱 法兰西岛大区
22 圣普里安海滩 朗格多克-鲁西永大区
7 圣樊尚德科塞 阿基坦大区
81 圣热尔韦莱班 罗纳-阿尔卑斯大区
13 圣特罗让莱班 普瓦图-夏朗德大区
13 圣玛丽亚波焦 科西嘉大区
12 圣皮索内维尔 阿基坦大区
14 圣索林达尔沃 罗纳-阿尔卑斯大区
12 圣艾蒂安德夫 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 圣阿芒蒙特龙 中部大区
6 圣加蒂安德布瓦 下诺曼底大区
7 圣布里亚克滨海 布列塔尼大区
9 圣玛丽拉布朗什 勃艮第大区
8 圣萨特尼莱斯艾 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
85 圣雷米普罗旺斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 圣塞巴斯蒂安苏尔 卢瓦尔河大区
8 圣布里文莱丝皮恩 卢瓦尔河大区
20 圣露茜亚迪莫伊拉 科西嘉大区
17 圣马丁德贝尔维尔 罗纳-阿尔卑斯大区
13 勒·雷约尔·卡纳德尔·苏尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
10 勒·克里姆林·比塞特 法兰西岛大区
42 勒芒 卢瓦尔河大区
15 勒博塞 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
18 勒卡内 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
16 勒布伊 奥弗涅大区
8 勒布奎 阿基坦大区
10 勒帕莱 布列塔尼大区
15 勒康吉 布列塔尼大区
11 勒托尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
25 勒穆伊 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 勒索兹 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 勒索里 洛林大区
7 勒蓬泰 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 勒鲁雷 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
9 勒布朗-梅尼尔 法兰西岛大区
97 勒格罗-迪鲁瓦 朗格多克-鲁西永大区
20 勒图凯-巴黎普拉日 北部-加来海峡大区
6 勒克鲁佐 勃艮第大区
14 勒托霍奈 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
73 勒拉旺杜 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
17 勒梅尼勒 洛林大区
7 勒米尔蒙 洛林大区
26 勒蒙多尔 奥弗涅大区
32 勒阿弗尔 上诺曼底大区
17 勒瓦卢瓦-佩雷 法兰西岛大区
8 勒吉格南·科比耶尔 朗格多克-鲁西永大区
7 勒伯恩霍姆 阿尔萨斯大区
20 勒克罗图瓦 皮卡第大区
10 勒克鲁西克 卢瓦尔河大区
11 勒奥瓦尔德 阿尔萨斯大区
10 勒宝利古恩 卢瓦尔河大区
10 勒特雷波尔 上诺曼底大区
8 勒卡斯特雷特 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 勒古拉威尼克 布列塔尼大区
12 勒布瓦普拉热雷 Island of Ré
6 勒梅尼尔阿姆洛 法兰西岛大区
7 勒比松德卡多恩 阿基坦大区
14 拉·卡迪埃尔·达祖尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 拉富 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
13 拉昂 皮卡第大区
14 拉卡诺 阿基坦大区
8 拉姆吉 南比利牛斯大区
7 拉尚蒂 勃艮第大区
15 拉尼翁 布列塔尼大区
12 拉戈代 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
32 拉波勒 卢瓦尔河大区
7 拉波格 南比利牛斯大区
7 拉特斯 朗格多克-鲁西永大区
12 拉瓦勒 卢瓦尔河大区
6 拉纳斯 罗纳-阿尔卑斯大区
14 拉莫特 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 拉莫特-阿沙尔 卢瓦尔河大区
27 拉克吕萨 罗纳-阿尔卑斯大区
6 拉克雷奇 普瓦图-夏朗德大区
16 拉加尔迪 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
67 拉卡诺洋 阿基坦大区
8 拉图巴里 卢瓦尔河大区
8 拉巴罗什 阿尔萨斯大区
66 拉布雷斯 洛林大区
12 拉弗洛特 Island of Ré
10 拉弗雷切 卢瓦尔河大区
10 拉戈尔斯 罗纳-阿尔卑斯大区
43 拉普德兹 罗纳-阿尔卑斯大区
7 拉格雷弗 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
71 拉罗谢尔 普瓦图-夏朗德大区
59 拉西约塔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
16 拉达尼亚 罗纳-阿尔卑斯大区
7 拉沙佩勒-圣梅曼 中部大区
7 拉瓦勒他·杜瓦尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 拉布尔布勒 奥弗涅大区
9 拉帕尔米雷 普瓦图-夏朗德大区
7 拉康提内勒 普瓦图-夏朗德大区
6 拉斐特城堡 法兰西岛大区
10 拉格利塔兹 罗纳-阿尔卑斯大区
6 拉理查戴斯 布列塔尼大区
6 拉索特雷尼 利穆赞大区
9 拉罗什波赛 普瓦图-夏朗德大区
6 拉诺维勒港 朗格多克-鲁西永大区
11 拉赫兹耶尔 罗纳-阿尔卑斯大区
33 拉马蒂埃勒 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
103 拉格朗德默特 朗格多克-鲁西永大区
14 拉森林富埃南 布列塔尼大区
50 拉克鲁瓦瓦尔梅 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
26 拉夏贝尔德邦达 罗纳-阿尔卑斯大区
9 拉特斯特德布赫 阿基坦大区
15 拉萨勒莱阿尔卑斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
30 拉隆德莱丝莫里斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 乔日 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
23 亚眠 皮卡第大区
16 亚斯凯恩 阿基坦大区
8 伊乌 上诺曼底大区
10 伊索拉 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 伊斯内斯 阿基坦大区
11 伊斯特尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 伊芬迪克 布列塔尼大区
8 伊苏瓦尔 奥弗涅大区
7 伊尔基希-格拉芬斯塔登 阿尔萨斯大区
11 伊加里雷斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 伊特斯维勒 阿尔萨斯大区
13 伊西莱穆利诺 法兰西岛大区
12 伊索勒河畔贝斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 伊泽尔河畔的罗曼 罗纳-阿尔卑斯大区
62 兰斯 香槟-阿登大区
7 兰德里 罗纳-阿尔卑斯大区
7 兰斯勒维拉德 罗纳-阿尔卑斯大区
48 凯恩 下诺曼底大区
14 凯泽贝尔 阿尔萨斯大区
7 凯布雷斯阿维尼翁 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
12 利慕 朗格多克-鲁西永大区
11 利雪 下诺曼底大区
28 利克维 阿尔萨斯大区
6 利梅伊 阿基坦大区
30 利勒鲁斯 科西嘉大区
6 利萨克叙尔库兹 利穆赞大区
20 加普 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
27 加来 北部-加来海峡大区
10 加尔加斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
104 南特 卢瓦尔河大区
42 南锡 洛林大区
6 博埃 阿基坦大区
71 博恩 勃艮第大区
17 博韦 皮卡第大区
10 博凯尔 朗格多克-鲁西永大区
18 博尼约 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
13 博莱讷 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 博让西 中部大区
44 博尼法乔 科西嘉大区
32 博索莱伊 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
38 博尔马斯·莱斯·米默萨斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
84 卡内 朗格多克-鲁西永大区
7 卡努 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
23 卡松 布列塔尼大区
16 卡连 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
12 卡加克 南比利牛斯大区
10 卡奥尔 南比利牛斯大区
55 卡尔维 科西嘉大区
88 卡布尔 下诺曼底大区
11 卡德内 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 卡朗唐 下诺曼底大区
16 卡洛斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
24 卡瓦永 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
25 卡纳克 布列塔尼大区
40 卡西斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 卡都尼 阿基坦大区
7 卡马雷 布列塔尼大区
7 卡尔克富 卢瓦尔河大区
135 卡尔卡松 朗格多克-鲁西永大区
17 卡尔热斯 科西嘉大区
13 卡尔特汉 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
15 卡布列斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
35 卡布勒通 阿基坦大区
6 卡布里斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
27 卡庞特拉 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
14 卡斯特尔 南比利牛斯大区
10 卡斯特里 朗格多克-鲁西永大区
18 卡普戴尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 卡普维尔 南比利牛斯大区
10 卡普费雷 阿基坦大区
10 卡诺海滩 朗格多克-鲁西永大区
26 卡斯特拉讷 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 卡里勒鲁埃 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
17 卡马尔格港 朗格多克-鲁西永大区
7 卡斯特尔诺-德蒙特米尔 南比利牛斯大区
9 卡尔卡托吉奥 科西嘉大区
7 卡斯泰尔诺勒莱 朗格多克-鲁西永大区
10 卡斯泰尔诺达里 朗格多克-鲁西永大区
66 图尔 中部大区
178 图卢兹 南比利牛斯大区
13 图尔尼 勃艮第大区
13 图尔昆 北部-加来海峡大区
11 图尔图尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 图拉维尔 下诺曼底大区
10 图瑞特斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
28 土伦 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
10 土绪尔 罗纳-阿尔卑斯大区
7 土鲁万 布列塔尼大区
15 基扬 朗格多克-鲁西永大区
17 基伯龙 布列塔尼大区
15 塔布 南比利牛斯大区
13 塔卢瓦尔 罗纳-阿尔卑斯大区
16 塔拉斯孔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 塔桑拉德米吕讷 罗纳-阿尔卑斯大区
10 塞雷 朗格多克-鲁西永大区
12 塞松-塞维涅 布列塔尼大区
13 塞尔吉 法兰西岛大区
30 塞特港 朗格多克-鲁西永大区
7 塞诺德 罗纳-阿尔卑斯大区
7 塞里斯 法兰西岛大区
7 塞雷拉 科西嘉大区
8 塞夫里耶 罗纳-阿尔卑斯大区
20 塞尼奥斯 阿基坦大区
6 塞比瑞尔 布列塔尼大区
8 塞莱斯塔 阿尔萨斯大区
7 塞尔河畔维克 奥弗涅大区
20 塞納河畔讷伊 法兰西岛大区
7 塞纳河畔伊夫里 法兰西岛大区
6 塞穆尔恩欧克伊斯 勃艮第大区
7 多勒 弗朗什-孔泰大区
70 多维尔 下诺曼底大区
13 多尔德布列塔尼 布列塔尼大区
7 多尔多涅河畔波里耶 利穆赞大区
6 奥利 法兰西岛大区
13 奥佩德 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 奥利韦 中部大区
6 奥尔冈 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 奥尔沃 卢瓦尔河大区
7 奥尔特 皮卡第大区
33 奥尔良 中部大区
15 奥尔贝 阿尔萨斯大区
28 奥朗日 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 奥特朗 罗纳-阿尔卑斯大区
11 奥莱塔 科西嘉大区
19 奥贝奈 阿尔萨斯大区
24 奥尔梅托 科西嘉大区
14 奥洛讷堡 卢瓦尔河大区
11 奥特罗特 阿尔萨斯大区
22 奥瑟戈尔 阿基坦大区
12 奥西耶尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
13 奥迪耶纳 布列塔尼大区
6 奥内莱沙托 南比利牛斯大区
60 安锡 罗纳-阿尔卑斯大区
86 安提伯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
20 安格勒 朗格多克-鲁西永大区
47 安格雷 阿基坦大区
6 安德劳·奥瓦尔 阿尔萨斯大区
7 安纳马斯 罗纳-阿尔卑斯大区
9 安德诺莱斯贝恩 阿基坦大区
7 富拉 普瓦图-夏朗德大区
7 富瓦 南比利牛斯大区
23 富埃南 布列塔尼大区
6 富热尔 布列塔尼大区
6 尔萨 科西嘉大区
48 尼姆 朗格多克-鲁西永大区
650 尼斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 尼翁 罗纳-阿尔卑斯大区
32 尼奥尔 普瓦图-夏朗德大区
11 尼伊圣乔治 勃艮第大区
6 尼德布龙莱班 阿尔萨斯大区
8 尼桑勒兹恩苏涅 朗格多克-鲁西永大区
8 巴尔 阿尔萨斯大区
9 巴登 布列塔尼大区
3071 巴黎 法兰西岛大区
6 巴扎斯 阿基坦大区
9 巴比松 法兰西岛大区
21 巴约讷 阿基坦大区
28 巴涅尔-德吕雄 南比利牛斯大区
10 巴尔雅克 朗格多克-鲁西永大区
6 巴巴斯特 阿基坦大区
28 巴斯蒂亚 科西嘉大区
6 巴涅奥莱 法兰西岛大区
16 巴讷维尔-卡特里特 下诺曼底大区
13 巴布通莱班 南比利牛斯大区
12 巴斯洛内特 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 巴格尔莫万 布列塔尼大区
7 巴格诺尔斯·苏尔·塞斯 朗格多克-鲁西永大区
8 巴拉吕克莱班 朗格多克-鲁西永大区
14 巴涅尔德比戈尔 南比利牛斯大区
6 巴佐格斯拉佩鲁茨 布列塔尼大区
19 巴尼奥勒德日洛恩 下诺曼底大区
13 布隆 罗纳-阿尔卑斯大区
10 布伊·圣文森特 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
16 布科·莱斯白老城 阿基坦大区
26 布尔日 中部大区
8 布尔邦 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 布鲁兹 布列塔尼大区
37 布鲁瓦 中部大区
34 布洛涅-比扬古 法兰西岛大区
14 布朗托姆 阿基坦大区
33 布里昂松 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
37 布雷斯特 布列塔尼大区
16 布拉尼亚克 南比利牛斯大区
8 布西圣乔治 法兰西岛大区
12 布里尼奥勒 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
33 布里德莱班 罗纳-阿尔卑斯大区
14 布伦维尔索梅 下诺曼底大区
22 布里夫拉盖亚尔德 利穆赞大区
14 布雷斯地区布尔格 罗纳-阿尔卑斯大区
6 布雷特维尔迪格朗科 上诺曼底大区
8 布齐耶比利牛斯2000 朗格多克-鲁西永大区
20 希农 中部大区
27 希伯维列 阿尔萨斯大区
7 希尔蒂盖姆 阿尔萨斯大区
11 庞坦 法兰西岛大区
11 庞特雷 布列塔尼大区
6 庞马尔 布列塔尼大区
22 康村 皮卡第大区
38 康卡勒 布列塔尼大区
10 康布雷 北部-加来海峡大区
15 康博莱班 阿基坦大区
6 康布里特 布列塔尼大区
8 弗丹 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
9 弗吕梅 罗纳-阿尔卑斯大区
6 弗莱尔 下诺曼底大区
6 弗耐特·莱班斯 朗格多克-鲁西永大区
6 弗尔黎祖 上诺曼底大区
109 弗雷瑞斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 弗莱约斯克 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 弗龙蒂尼昂 朗格多克-鲁西永大区
6 德勒 中部大区
19 德拉吉尼昂 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
829 戛纳 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
10 戴伊 罗纳-阿尔卑斯大区
8 新堡 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
45 旺斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 旺沃 法兰西岛大区
6 旺多姆 中部大区
6 旺德尔港 朗格多克-鲁西永大区
19 昂代 阿基坦大区
6 昂斯 罗纳-阿尔卑斯大区
46 昂热 卢瓦尔河大区
6 昂斯尼 卢瓦尔河大区
14 昂迪兹 朗格多克-鲁西永大区
17 昂古莱姆 普瓦图-夏朗德大区
7 昂德雷斯 阿基坦大区
9 昂特赖格·苏尔·特鲁耶 南比利牛斯大区
8 曼讷 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
73 曼德琉-拉纳普勒 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
18 朗斯 北部-加来海峡大区
7 朗贡 阿基坦大区
9 朗吉斯 法兰西岛大区
8 朗巴勒 布列塔尼大区
7 朗格勒 香槟-阿登大区
8 朗吉亚斯 中部大区
8 朗布依埃 法兰西岛大区
7 杜埃 北部-加来海峡大区
21 杜瓦讷内 布列塔尼大区
8 杜莱隆城堡 普瓦图-夏朗德大区
24 桑特 普瓦图-夏朗德大区
8 桑利斯 皮卡第大区
58 梅斯 洛林大区
6 梅朗 罗纳-阿尔卑斯大区
10 梅纳 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 梅尔·莱斯·拜恩斯 皮卡第大区
10 梅吕埃 朗格多克-鲁西永大区
64 梅杰夫 罗纳-阿尔卑斯大区
10 梅拉尔斯 阿基坦大区
27 梅里尼亚克 阿基坦大区
7 梅尔河畔的巴兹 卢瓦尔河大区
10 欧什 南比利牛斯大区
10 欧坦 勃艮第大区
11 欧赖 布列塔尼大区
8 欧龙 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
14 欧塞尔 勃艮第大区
7 欧巴涅 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 欧比耶尔 奥弗涅大区
15 欧特吕斯 罗纳-阿尔卑斯大区
11 欧里亚克 奥弗涅大区
7 欧洛圣马里 阿基坦大区
7 欧奈索斯博伊斯 法兰西岛大区
7 比奇 洛林大区
6 比桑 洛林大区
12 比尼克 布列塔尼大区
22 比达尔 阿基坦大区
150 比亚里茨 阿基坦大区
8 比兹米内瓦 朗格多克-鲁西永大区
15 比斯卡罗斯 阿基坦大区
21 比斯卡罗斯海滩 阿基坦大区
19 毕奥 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 沙尼 勃艮第大区
8 沙朗 卢瓦尔河大区
8 沙布利 勃艮第大区
16 沙托鲁 中部大区
53 沙泰勒 罗纳-阿尔卑斯大区
27 沙特尔 中部大区
7 沙泰勒罗 普瓦图-夏朗德大区
10 沙勒维尔-梅济耶尔 香槟-阿登大区
13 沙托勒纳尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 沙泰勒居永 奥弗涅大区
12 沙特拉永普拉日 普瓦图-夏朗德大区
18 沙斯讷伊迪普瓦图 普瓦图-夏朗德大区
14 法翁 科西嘉大区
44 法扬斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 法布雷格 朗格多克-鲁西永大区
30 波城 阿基坦大区
12 波伏瓦 下诺曼底大区
19 波尔图 科西嘉大区
181 波尔多 阿基坦大区
38 波尔尼克 卢瓦尔河大区
19 波尔尼谢 卢瓦尔河大区
11 波尔巴伊 下诺曼底大区
22 波尔蒂乔 科西嘉大区
8 波旁莱班 香槟-阿登大区
10 波吉奥· 梅扎纳 科西嘉大区
13 洛什 中部大区
25 洛尔格 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 洛泽特 南比利牛斯大区
24 洛里昂 布列塔尼大区
10 洛奇雷克 布列塔尼大区
13 洛特河畔的维伦纽夫 阿基坦大区
22 玛赞 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
30 玛西亚克 南比利牛斯大区
6 玛维尔弗朗斯维尔 下诺曼底大区
6 班戈 布列塔尼大区
20 瑟堡 下诺曼底大区
6 瑟瑞尔恩尚特 罗纳-阿尔卑斯大区
29 瓦尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
29 瓦讷 布列塔尼大区
15 瓦尔堡 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
25 瓦朗斯 罗纳-阿尔卑斯大区
12 瓦洛里 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
20 瓦约尼 罗纳-阿尔卑斯大区
6 瓦劳里埃 罗纳-阿尔卑斯大区
19 瓦卢瓦尔 罗纳-阿尔卑斯大区
14 瓦尔莱班 罗纳-阿尔卑斯大区
25 瓦尔邦讷 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
180 瓦托伦斯 罗纳-阿尔卑斯大区
8 瓦朗斯堡 罗纳-阿尔卑斯大区
16 瓦朗西纳 北部-加来海峡大区
7 瓦洛西讷 罗纳-阿尔卑斯大区
59 瓦勒迪泽尔 罗纳-阿尔卑斯大区
14 瓦尔梅尼耶 罗纳-阿尔卑斯大区
8 瓦尔莫雷尔 罗纳-阿尔卑斯大区
18 瓦隆蓬达克 罗纳-阿尔卑斯大区
17 瓦尔弗雷加斯 罗纳-阿尔卑斯大区
19 瓦尔拉普拉日 朗格多克-鲁西永大区
9 瓦雷讷沃泽勒 勃艮第大区
11 皮托 法兰西岛大区
11 皮斯甘 阿基坦大区
8 皮埃尔拉特 罗纳-阿尔卑斯大区
7 皮蓬兹克勒布朗 利穆赞大区
6 皮埃尔菲特-内斯塔拉 南比利牛斯大区
53 盖辛 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
14 盖朗德 卢瓦尔河大区
7 盖布维莱尔 阿尔萨斯大区
6 盖斯波尔塞姆 阿尔萨斯大区
6 科利 阿基坦大区
7 科凯勒 北部-加来海峡大区
22 科尔特 科西嘉大区
8 科尔顿 罗纳-阿尔卑斯大区
60 科尔马 阿尔萨斯大区
13 科涅克 普瓦图-夏朗德大区
15 科特雷 南比利牛斯大区
21 科利尤尔 朗格多克-鲁西永大区
6 科洛米耶 南比利牛斯大区
11 科蒂基亚瓦里 科西嘉大区
41 穆然 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
17 穆斯捷-圣玛丽 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 穆瓦萨克 南比利牛斯大区
13 穆里耶斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
74 第戎 勃艮第大区
24 米洛 南比利牛斯大区
7 米茹 罗纳-阿尔卑斯大区
22 米卢斯 阿尔萨斯大区
26 米米藏 阿基坦大区
7 米罗勒 奥弗涅大区
7 米尔普瓦 南比利牛斯大区
8 米特尔维 阿尔萨斯大区
6 米特拉克 阿尔萨斯大区
14 米尼赞海滩 阿基坦大区
7 索留 勃艮第大区
6 索克斯 下诺曼底大区
53 索格岛 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
34 索米尔 卢瓦尔河大区
6 索西姆 阿尔萨斯大区
14 索马讷-德沃克吕兹 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 索列图卡 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
17 索恩河畔沙隆 勃艮第大区
9 索恩河畔自由城 罗纳-阿尔卑斯大区
7 索姆河畔圣瓦莱里 上诺曼底大区
23 索姆河畔的圣瓦列里 皮卡第大区
18 绍莱 卢瓦尔河大区
33 维希 奥弗涅大区
11 维桑 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
12 维桑 北部-加来海峡大区
11 维也纳 罗纳-阿尔卑斯大区
9 维亚斯 朗格多克-鲁西永大区
15 维勒班 罗纳-阿尔卑斯大区
8 维塔克 阿基坦大区
22 维多邦 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
24 维姆勒 北部-加来海峡大区
7 维泰勒 洛林大区
6 维特雷 布列塔尼大区
16 维拉尔-德朗 罗纳-阿尔卑斯大区
11 维里尔·杜·拉克 罗纳-阿尔卑斯大区
9 维特里·乐·弗朗索瓦 香槟-阿登大区
9 维勒瑞夫 法兰西岛大区
12 维特罗勒 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
127 维琪奥港 科西嘉大区
12 维耶尔宗 中部大区
7 维夫兰榭·德·鲁埃 南比利牛斯大区
10 维伦纽夫·莱斯·贝塞尔 朗格多克-鲁西永大区
6 维列莫尔贡 罗纳-阿尔卑斯大区
12 维勒克罗兹 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
89 维拉伦贝特 罗纳-阿尔卑斯大区
11 维克拉加迪勒 朗格多克-鲁西永大区
29 维逊拉洛梅尼 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 维勒迪莱丝波利斯 下诺曼底大区
7 翁赞 中部大区
146 翁弗勒尔 下诺曼底大区
44 耶尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 肖蒙 香槟-阿登大区
6 色当 香槟-阿登大区
22 艾日 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
29 艾格-莫尔特 朗格多克-鲁西永大区
6 艾吉纳 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 艾美丽·莱斯·班恩斯·帕尔 朗格多克-鲁西永大区
6 艾伊诺阿 阿基坦大区
42 艾克斯莱班 罗纳-阿尔卑斯大区
13 艾河畔圣日耳曼 下诺曼底大区
8 芒德 朗格多克-鲁西永大区
71 芒通 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 茹卡 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
10 茹埃莱图尔 中部大区
6 莫城 法兰西岛大区
6 莫讷 中部大区
6 莫伯日 北部-加来海峡大区
10 莫吉奥 朗格多克-鲁西永大区
7 莫尔斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
10 莫尔莱 布列塔尼大区
7 莫索特 勃艮第大区
18 莫里永 罗纳-阿尔卑斯大区
20 莫列马阿 阿基坦大区
82 莫尔济讷 罗纳-阿尔卑斯大区
7 莫穆瓦龙 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
24 莫兰叙赫梅勒 布列塔尼大区
6 莫利涅恩凯拉 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 莫河畔圣莫利斯 洛林大区
9 莱旺 罗纳-阿尔卑斯大区
41 莱热 罗纳-阿尔卑斯大区
19 莱斯·阿克·苏尔·阿戎斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
18 莱索尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 莱鲁斯 弗朗什-孔泰大区
9 莱塞比耶 卢瓦尔河大区
6 莱斯卡尔 阿基坦大区
6 莱沃诺斯 勃艮第大区
7 莱蓬德塞 卢瓦尔河大区
42 莱萨布勒-多洛讷 卢瓦尔河大区
9 莱扎德里约 布列塔尼大区
8 莱克河畔尚邦 奥弗涅大区
13 莱斯安格尔斯 朗格多克-鲁西永大区
11 莱博德普罗旺斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
16 莱塞济德泰亚克 阿基坦大区
116 莱德萨阿尔卑斯 罗纳-阿尔卑斯大区
10 萨兰 中部大区
9 萨雷 阿基坦大区
19 萨利-德贝阿恩 阿基坦大区
26 萨尔佐 布列塔尼大区
6 萨维讷 罗纳-阿尔卑斯大区
8 萨莱切 罗纳-阿尔卑斯大区
7 萨尔布里 中部大区
8 萨尔泰纳 科西嘉大区
13 萨拉瓦斯 罗纳-阿尔卑斯大区
6 萨维尔纳 阿尔萨斯大区
35 萨莫安斯 罗纳-阿尔卑斯大区
26 萨丹亚普特 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 萨尔格米纳 洛林大区
14 萨里索伦札拉 科西嘉大区
58 萨尔拉拉卡内达 阿基坦大区
10 萨路特德沃克吕兹 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
191 蒂涅 罗纳-阿尔卑斯大区
8 蒂福斯 洛林大区
10 蒂尔凯姆 阿尔萨斯大区
7 诺沃 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
16 诺亚芒提亚 卢瓦尔河大区
8 诺耶勒斯戈达 北部-加来海峡大区
8 谢勒 法兰西岛大区
9 谢尔河畔圣乔治 中部大区
45 贝叶 下诺曼底大区
12 贝端 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
16 贝休恩 北部-加来海峡大区
11 贝尔福 弗朗什-孔泰大区
36 贝桑松 弗朗什-孔泰大区
43 贝济耶 朗格多克-鲁西永大区
23 贝诺代 布列塔尼大区
12 贝尔盖姆 阿尔萨斯大区
7 贝尔维斯 阿基坦大区
7 贝尔维尔·苏尔·索恩 罗纳-阿尔卑斯大区
31 贝勒普拉涅 罗纳-阿尔卑斯大区
7 贝尔戈代尔 科西嘉大区
29 贝尔热拉克 阿基坦大区
10 贝布林黑姆 阿尔萨斯大区
15 贝桑于潘港 下诺曼底大区
6 贝斯圣特纳斯 奥弗涅大区
7 贝隆河畔日克 布列塔尼大区
9 贝纳克和卡泽纳克 阿基坦大区
13 费康 上诺曼底大区
9 费内-伏尔泰 罗纳-阿尔卑斯大区
8 费拉角圣让 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 费尔昂塔德努瓦 皮卡第大区
34 迪南 布列塔尼大区
33 迪纳尔 布列塔尼大区
19 迪耶普 上诺曼底大区
11 迪涅莱班 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 迪沃讷莱班 罗纳-阿尔卑斯大区
10 通内 罗纳-阿尔卑斯大区
145 里尔 北部-加来海峡大区
308 里昂 罗纳-阿尔卑斯大区
10 里永 奥弗涅大区
43 里摩日 利穆赞大区
12 里苏尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
44 里雾诗 罗纳-阿尔卑斯大区
16 里茅林斯 朗格多克-鲁西永大区
159 里蒙纽耶 罗纳-阿尔卑斯大区
8 里贝拉克 阿基坦大区
9 里沃萨尔特 朗格多克-鲁西永大区
7 里昂拉弗瑞特 上诺曼底大区
6 阿兰 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
10 阿姆 罗纳-阿尔卑斯大区
10 阿洛 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
38 阿盖 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
14 阿让 阿基坦大区
10 阿内勒 下诺曼底大区
36 阿卡雄 阿基坦大区
100 阿尔勒 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 阿尔松 布列塔尼大区
42 阿尔比 南比利牛斯大区
6 阿拉塔 科西嘉大区
27 阿拉斯 北部-加来海峡大区
13 阿旺桥 布列塔尼大区
37 阿普特 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
13 阿朗松 下诺曼底大区
35 阿格德 朗格多克-鲁西永大区
9 阿涅勒 法兰西岛大区
6 阿瓦隆 勃艮第大区
10 阿莱斯 朗格多克-鲁西永大区
12 阿勒瓦尔 罗纳-阿尔卑斯大区
8 阿勒里亚 科西嘉大区
7 阿夫朗什 下诺曼底大区
40 阿姆博斯 中部大区
9 阿尔卑斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 阿尔奎斯 北部-加来海峡大区
7 阿尔布瓦 弗朗什-孔泰大区
10 阿布维尔 皮卡第大区
6 阿帕涅托 科西嘉大区
142 阿格德角 朗格多克-鲁西永大区
123 阿维尼翁 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
45 阿雅克修 科西嘉大区
13 阿宰勒里多 中部大区
20 阿尔加约拉 科西嘉大区
8 阿尔贝维尔 罗纳-阿尔卑斯大区
14 阿斯克新城 北部-加来海峡大区
16 阿沃里亚兹 罗纳-阿尔卑斯大区
11 阿莫施威尔 阿尔萨斯大区
40 阿让蒂耶尔 罗纳-阿尔卑斯大区
6 阿尔德洛海滩 北部-加来海峡大区
7 阿尔特德帕吕 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
20 阿维尼翁新城 朗格多克-鲁西永大区
18 阿罗芒什莱班 下诺曼底大区
14 阿克斯莱泰尔姆 南比利牛斯大区
10 阿贡科塔因维尔 下诺曼底大区
6 阿尔利河畔普拉兹 罗纳-阿尔卑斯大区
10 阿赫莱斯热莱斯加佐斯特 南比利牛斯大区
7 阿克 1600 罗纳-阿尔卑斯大区
30 阿克1800 罗纳-阿尔卑斯大区
21 阿克2000 罗纳-阿尔卑斯大区
6 雷东 布列塔尼大区
53 雷恩 布列塔尼大区
7 雷泽 卢瓦尔河大区
11 雷塞兹 罗纳-阿尔卑斯大区
6 雷祖里 法兰西岛大区
12 雷高石 罗纳-阿尔卑斯大区
58 雷以桑布尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
17 雷加霍斯达哈施 罗纳-阿尔卑斯大区
15 马孔 勃艮第大区
7 马西 法兰西岛大区
226 马赛 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
9 马尼·莱斯·阿莫 法兰西岛大区
7 马尔凯 阿基坦大区
11 马特尔 南比利牛斯大区
13 马蒂格 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
21 马勒莫尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
15 马拉科夫 法兰西岛大区
20 马洛塞讷 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
17 马瑟伊兰 朗格多克-鲁西永大区
16 马诺斯克 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 马奇纳奇奥 科西嘉大区
6 马恩河畔诺让 法兰西岛大区
9 马尔克昂巴勒勒 北部-加来海峡大区
13 马尼库尔勒翁格尔 法兰西岛大区
6 马恩河畔的尚格尼 法兰西岛大区
50 鲁昂 上诺曼底大区
8 鲁贝 北部-加来海峡大区
6 鲁法克 阿尔萨斯大区
6 鲁瓦亚 奥弗涅大区
52 鲁瓦扬 普瓦图-夏朗德大区
26 鲁西永 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 鲁西亚纳 科西嘉大区
36 鲁瓦西昂法兰西 法兰西岛大区
6 普朗-多尔贡 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 普勒林 布列塔尼大区
13 普华露 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 普卢代 布列塔尼大区
11 普拉德 朗格多克-鲁西永大区
37 普瓦捷 普瓦图-夏朗德大区
6 普莱喜 法兰西岛大区
12 普拉斯·德·莫罗·拉普尔 朗格多克-鲁西永大区
6 普勒尔蒂 布列塔尼大区
7 普勒迪安 布列塔尼大区
7 普罗梅尔 布列塔尼大区
7 普赖萨克 南比利牛斯大区
13 普卢伊内克 布列塔尼大区
10 普卢加斯努 布列塔尼大区
17 普洛埃默尔 布列塔尼大区
7 普雷斯科普 布列塔尼大区
7 普鲁索昂斯 布列塔尼大区
15 普拉洛尼昂-拉瓦努瓦斯 罗纳-阿尔卑斯大区
7 普伊尔波勒奥 普瓦图-夏朗德大区
30 普罗普里亚诺 科西嘉大区
15 普隆别尔莱班 洛林大区
10 普劳巴兹拉内克 布列塔尼大区
8 普尔维叙尔梅尔 上诺曼底大区
8 普洛默迪耶尔恩 布列塔尼大区
127 普罗旺斯艾克斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
22 普罗旺斯地区萨隆 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
19 吕兹-圣索沃尔 南比利牛斯大区
8 吕内尔 朗格多克-鲁西永大区
10 吕埃尔-马尔迈松 法兰西岛大区
8 吕克瑟伊莱班 弗朗什-孔泰大区
7 帕雷·勒·毛尼尔 勃艮第大区
8 帕塞内 普瓦图-夏朗德大区
13 帕拉瓦莱弗洛 朗格多克-鲁西永大区
6 帕伦蒂森博尔恩 阿基坦大区
6 泰恩·埃米塔日 罗纳-阿尔卑斯大区
11 泰昂维 洛林大区
31 泰晤勒·苏尔·梅尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 彭特·圣特斯普利特 朗格多克-鲁西永大区
17 万塞讷 法兰西岛大区
28 丰罗穆 朗格多克-鲁西永大区
6 乐罗夫 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 乐普拉代 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
52 乐巴凯尔斯 朗格多克-鲁西永大区
22 乐普兰拉图 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
26 于泽斯 朗格多克-鲁西永大区
7 佩罗讷 皮卡第大区
11 佩萨克 阿基坦大区
12 佩里格 阿基坦大区
39 佩罗斯-吉雷克 布列塔尼大区
23 佩兹纳斯 朗格多克-鲁西永大区
53 佩皮尼昂 朗格多克-鲁西永大区
23 佩塞楠克鲁瓦 罗纳-阿尔卑斯大区
19 佩尔讷莱方丹 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
10 克利希 法兰西岛大区
12 克卢尼 勃艮第大区
7 克拉马 法兰西岛大区
9 克莱西 下诺曼底大区
19 克松吕-隆日梅 洛林大区
6 克雷泰伊 法兰西岛大区
52 克莱蒙费朗 奥弗涅大区
15 克拉斯卡诺特 布列塔尼大区
16 内维兹 布列塔尼大区
6 农特龙 阿基坦大区
23 凡尔赛 法兰西岛大区
124 卢尔德 南比利牛斯大区
18 卢米奥 科西嘉大区
11 卢马罕 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
25 卢贝新城 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
9 卢登维耶尔 南比利牛斯大区
22 卢普河畔拉科尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
14 厄尔奇 布列塔尼大区
10 厄班丹斯 罗纳-阿尔卑斯大区
8 叙雷纳 法兰西岛大区
8 叙兹拉鲁斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 古尔东 南比利牛斯大区
7 古桑维尔 法兰西岛大区
6 古埃圣安德烈 北部-加来海峡大区
13 吉代勒 布列塔尼大区
13 吉维尼 上诺曼底大区
27 吉索纳恰 科西嘉大区
10 吉耶斯特尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 善顿奈 卢瓦尔河大区
23 坎佩尔 布列塔尼大区
12 埃夫勒 上诺曼底大区
8 埃夫里 法兰西岛大区
14 埃居里 罗纳-阿尔卑斯大区
17 埃佩尔奈 香槟-阿登大区
9 埃塔普勒 北部-加来海峡大区
7 埃姆布能 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 埃尔德旺 布列塔尼大区
29 埃特勒塔 上诺曼底大区
18 埃皮纳勒 洛林大区
15 埃圭斯海姆 阿尔萨斯大区
24 埃维昂莱班 罗纳-阿尔卑斯大区
15 孔布卢 罗纳-阿尔卑斯大区
46 孔格林 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
16 孔卡尔诺 布列塔尼大区
6 孔特雷克塞维尔 洛林大区
8 尚特比 布列塔尼大区
12 尚蒂伊 皮卡第大区
21 尚贝里 罗纳-阿尔卑斯大区
9 尚鲁斯 罗纳-阿尔卑斯大区
7 尚特梅勒·莱斯·格里格 罗纳-阿尔卑斯大区
10 尚布雷莱图尔 中部大区
10 屈屈龙 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 库尔斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
21 库尔布瓦 法兰西岛大区
11 库尔瑟勒·苏尔·梅尔 下诺曼底大区
43 戈尔德 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
20 戈尔夫瑞昂 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 托尔西 法兰西岛大区
7 托雷伊 朗格多克-鲁西永大区
15 托农莱班 罗纳-阿尔卑斯大区
10 拜兰特里 罗纳-阿尔卑斯大区
9 摩加特 布列塔尼大区
11 摩昂萨图 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 文纳科 科西嘉大区
8 日穆耶 勃艮第大区
27 日安半岛 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
24 柔基耶 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
44 格吕桑 朗格多克-鲁西永大区
49 格拉斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 格拉马 南比利牛斯大区
91 格里莫 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
10 格拉沃松 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
10 格朗维尔 下诺曼底大区
9 格里尼昂 罗纳-阿尔卑斯大区
55 格勒诺布尔 罗纳-阿尔卑斯大区
10 格拉迪尼昂 阿基坦大区
18 格雷乌莱班 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
9 格兰德拉维尔斯 皮卡第大区
7 格罗斯皮埃雷斯 罗纳-阿尔卑斯大区
13 楠泰尔 法兰西岛大区
14 楠莱潘 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 沃内勒 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 沃苏勒 弗朗什-孔泰大区
7 海比思 香槟-阿登大区
15 潘波勒 布列塔尼大区
9 热姆诺 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
52 热拉梅 洛林大区
10 热莫扎克 普瓦图-夏朗德大区
8 热讷维耶 法兰西岛大区
17 特尔芒 卢瓦尔河大区
8 特拉松 阿基坦大区
30 特鲁瓦 香槟-阿登大区
6 特赫格欧 布列塔尼大区
6 特勒博尔登 布列塔尼大区
13 福勒恩 罗纳-阿尔卑斯大区
6 福卡尔基耶 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
43 福克斯索梅尔 普瓦图-夏朗德大区
8 福尔马翁普拉日 皮卡第大区
8 约泽克 普瓦图-夏朗德大区
33 纳博讷 朗格多克-鲁西永大区
8 纳雅克 南比利牛斯大区
36 纳博讷普拉日 朗格多克-鲁西永大区
9 罗塞特 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
18 罗德兹 南比利牛斯大区
14 罗阿纳 罗纳-阿尔卑斯大区
12 罗什福尔 普瓦图-夏朗德大区
6 罗克莫尔 朗格多克-鲁西永大区
18 罗斯科夫 布列塔尼大区
13 罗什福尔-迪加尔 朗格多克-鲁西永大区
6 罗什舒瓦尔 利穆赞大区
7 罗克福莱潘 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
16 罗兹索考农 布列塔尼大区
16 罗卡马杜尔 南比利牛斯大区
29 罗克布吕讷-卡普马丹 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 罗纳河畔沙塞 罗纳-阿尔卑斯大区
6 罗瑞尔杜康姆泰特 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 罗纳河畔的图尔农 罗纳-阿尔卑斯大区
24 罗克布伦河畔阿尔让 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
80 美贝尔 罗纳-阿尔卑斯大区
8 舍维尼 中部大区
20 苏亚克 南比利牛斯大区
10 苏斯通 阿基坦大区
9 苏瓦松 皮卡第大区
8 菲加里 科西嘉大区
9 菲雅克 南比利牛斯大区
12 蒙吕松 奥弗涅大区
7 蒙塔日 中部大区
17 蒙托邦 南比利牛斯大区
12 蒙斯特 阿尔萨斯大区
10 蒙法维 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
9 蒙鲁日 法兰西岛大区
8 蒙弗朗坎 阿基坦大区
142 蒙彼利埃 朗格多克-鲁西永大区
8 蒙德马桑 阿基坦大区
6 蒙泰夫兰 法兰西岛大区
6 蒙特勒伊 法兰西岛大区
6 蒙特多尔 布列塔尼大区
9 蒙蒂塞洛 科西嘉大区
11 蒙乃第耶-勒潘 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
34 蒙塔劳科斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
12 蒙热内夫尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
22 蒙特利马尔 罗纳-阿尔卑斯大区
6 蒙特里夏尔 中部大区
14 蒙蒂尼亚克 阿基坦大区
8 蒙贝利亚尔 弗朗什-孔泰大区
6 蒙特勒伊倍雷 卢瓦尔河大区
6 蒙蒂尼恩莫万 勃艮第大区
10 蒙布舍叙尔雅布龙 罗纳-阿尔卑斯大区
9 蓬蒂维 布列塔尼大区
9 蓬塔利耶 弗朗什-孔泰大区
6 蓬塔穆松 洛林大区
18 蓬托尔松 下诺曼底大区
8 蓬莱韦克 下诺曼底大区
22 西布勒 阿基坦大区
11 西克斯特 罗纳-阿尔卑斯大区
14 西埃勒河畔科尔德 南比利牛斯大区
20 讷韦尔 勃艮第大区
12 贡比涅 皮卡第大区
21 达克斯 阿基坦大区
52 邦多勒 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
13 香帕尼 罗纳-阿尔卑斯大区
12 香槟沙隆 香槟-阿登大区
14 毛萨纳-莱斯-阿尔皮勒 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
356 夏蒙尼-勃朗峰 罗纳-阿尔卑斯大区
6 齐塞恩·都兰 中部大区
6 韦利济·维拉库布莱 法兰西岛大区
8 韦纳斯克 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
21 乌尔加特 下诺曼底大区
14 乌瑞基尼 阿基坦大区
10 乌伊斯特勒昂 下诺曼底大区
47 大博尔南 罗纳-阿尔卑斯大区
9 岩尼维利 洛林大区
13 敦刻尔克 北部-加来海峡大区
7 方特维雷 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 方泰瓦德阿巴伊 卢瓦尔河大区
8 旧阿讷西 罗纳-阿尔卑斯大区
11 枫丹白露 法兰西岛大区
9 派拉索梅 阿基坦大区
50 滨海卡涅 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 滨海卡约 皮卡第大区
6 滨海福斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
38 滨海维莱 下诺曼底大区
30 滨海迪沃 下诺曼底大区
14 滨海伊西尼 下诺曼底大区
16 滨海博利厄 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
68 滨海图维列 下诺曼底大区
20 滨海圣帕莱 普瓦图-夏朗德大区
93 滨海圣西尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
17 滨海奥洛讷 卢瓦尔河大区
15 滨海布洛涅 北部-加来海峡大区
18 滨海拉塞讷 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
22 滨海自由城 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
18 滨海苏拉克 阿基坦大区
34 滨海萨纳里 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
18 滨海贝尔克 北部-加来海峡大区
7 滨海克里耶勒 上诺曼底大区
78 滨海卡瓦莱尔 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 滨海圣皮埃尔 朗格多克-鲁西永大区
8 滨海巴纽尔斯 朗格多克-鲁西永大区
21 滨海拉特朗什 卢瓦尔河大区
11 滨海蒙特勒伊 北部-加来海峡大区
230 滨海阿热莱斯 朗格多克-鲁西永大区
11 滨海拉特里尼泰 布列塔尼大区
80 胡安莱潘 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
87 谷雪维尔 罗纳-阿尔卑斯大区
9 锡斯特龙 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
50 锡富尔勒普拉日 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 锡河边的圣奥班 上诺曼底大区
6 隆勒索涅 弗朗什-孔泰大区
7 提赫嘎它尔 布列塔尼大区
145 斯特拉斯堡 阿尔萨斯大区
6 斯特拉海滩 北部-加来海峡大区
6 朱米耶吉斯 上诺曼底大区
20 琴山朗勒堡 罗纳-阿尔卑斯大区
6 赛拉蒂费罗 科西嘉大区
7 伯格圣安迪欧 罗纳-阿尔卑斯大区
11 居让梅斯特拉 阿基坦大区
6 当巴克拉维尔 阿尔萨斯大区
12 永河畔拉罗什 卢瓦尔河大区
16 道拉斯奥莱龙 普瓦图-夏朗德大区
10 默兹河畔凡尔登 洛林大区
6 坡隆维茨普尔扎伊 布列塔尼大区
6 考克斯的卡德贝克 上诺曼底大区
19 劳波河畔的图雷特斯 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Aigueblanche 罗纳-阿尔卑斯大区
8 Albaron 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Albiez-Montrond 罗纳-阿尔卑斯大区
8 Antrain 布列塔尼大区
8 Arbine
6 Ardevon 下诺曼底大区
13 Arès 阿基坦大区
8 Argeliers 朗格多克-鲁西永大区
8 Asnières 下诺曼底大区
7 Aubenas 罗纳-阿尔卑斯大区
9 Aussois 罗纳-阿尔卑斯大区
11 Bagnols-en-Forêt 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
13 Bannalec 布列塔尼大区
7 Barbaggio 科西嘉大区
6 Bargemon 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Barjols 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Bauduen 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Baugé 卢瓦尔河大区
9 Beaulieu 奥弗涅大区
11 Beaumes-de-Venise 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Bénerville-sur-Mer 下诺曼底大区
10 Blaison 卢瓦尔河大区
10 Borgo 科西嘉大区
13 Boulouris-sur-Mer 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Bourdeilles 阿基坦大区
6 Bras 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Cala Rossa 科西嘉大区
6 Calenzana 科西嘉大区
7 Caluire-et-Cuire 罗纳-阿尔卑斯大区
8 Calvisson 朗格多克-鲁西永大区
11 Canet-Plage 朗格多克-鲁西永大区
8 Caumont-sur-Durance 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Caunes-Minervois 朗格多克-鲁西永大区
8 Cénac-et-Saint-Julien 阿基坦大区
12 Céreste 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Cervione 科西嘉大区
13 Chaleix 阿基坦大区
6 Chauzon 罗纳-阿尔卑斯大区
10 Cheval-Blanc 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Chomérac 罗纳-阿尔卑斯大区
6 Cierp 南比利牛斯大区
7 Cléden-Cap-Sizun 布列塔尼大区
10 Cléder 布列塔尼大区
6 Codognan 朗格多克-鲁西永大区
6 Coëx 卢瓦尔河大区
9 Colleville-sur-Mer 下诺曼底大区
6 Conilhac-Corbières 朗格多克-鲁西永大区
7 Corbara 科西嘉大区
16 Cotignac 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Cour-Cheverny 中部大区
7 Créances 下诺曼底大区
7 Cuxac-dʼAude 朗格多克-鲁西永大区
6 Dégagnac 南比利牛斯大区
6 Denneville 下诺曼底大区
6 Dieulefit 罗纳-阿尔卑斯大区
7 Domfront 下诺曼底大区
12 Domme 阿基坦大区
7 Dragey 下诺曼底大区
7 Évran 布列塔尼大区
6 Entrecasteaux 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Entrechaux 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Esparron-de-Verdon 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Eyguières 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 Eyragues 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Fatouville-Grestain 上诺曼底大区
6 Fleurac 阿基坦大区
27 Fleury 朗格多克-鲁西永大区
20 Fontcouverte 罗纳-阿尔卑斯大区
6 Formiguères 朗格多克-鲁西永大区
6 Fourcès 南比利牛斯大区
7 Gaillac 南比利牛斯大区
14 Galeria 科西嘉大区
6 Gavaudun 阿基坦大区
6 Gignac 利穆赞大区
7 Ginestas 朗格多克-鲁西永大区
7 Goudargues 朗格多克-鲁西永大区
6 Gouesnach 布列塔尼大区
6 Goult 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
18 Gourette 阿基坦大区
7 Gouville-sur-Mer 下诺曼底大区
8 Grambois 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Grans 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Grues 卢瓦尔河大区
12 Guidel-Plage 布列塔尼大区
9 Haguenau 阿尔萨斯大区
14 Hautefort 阿基坦大区
9 Huisnes-sur-Mer 下诺曼底大区
7 Isigny-le-Buat 下诺曼底大区
6 Isle-et-Bardais 奥弗涅大区
6 Jarnac 普瓦图-夏朗德大区
6 Joyeuse 罗纳-阿尔卑斯大区
10 Kerfany-les-Pins 布列塔尼大区
12 Kerlouan 布列塔尼大区
6 La Bachellerie 阿基坦大区
8 La Canourgue 朗格多克-鲁西永大区
8 La Coquille 阿基坦大区
10 La Garde-Freinet 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
13 La Garonnette-Plage 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 La Joue du Loup 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
9 La Léchère 罗纳-阿尔卑斯大区
12 La Madrague 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 La Pironnière 卢瓦尔河大区
39 La Plagne 罗纳-阿尔卑斯大区
10 La Roquette-sur-Siagne 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 La Tour-dʼAigues 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Lachapelle-Auzac 南比利牛斯大区
9 Lagnes 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Lagrasse 朗格多克-鲁西永大区
7 Lalinde 阿基坦大区
16 Lambesc 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Lanmodez 布列塔尼大区
6 Laprugne 奥弗涅大区
8 Latour-Bas-Elne 朗格多克-鲁西永大区
6 Laudun 朗格多克-鲁西永大区
13 Lauris 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Lauzun 阿基坦大区
12 Le Bourg-dʼOisans 罗纳-阿尔卑斯大区
6 Le Caylar 朗格多克-鲁西永大区
7 Le Chambon-sur-Lignon 奥弗涅大区
19 Le Corbier 罗纳-阿尔卑斯大区
15 Le Grau-dʼAgde 朗格多克-鲁西永大区
7 Le Luc 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Le Tignet 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Le Trayas 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
33 Le Villard 罗纳-阿尔卑斯大区
9 Lecci 科西嘉大区
7 Les Adrets de l'Esterel 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Les Allues 罗纳-阿尔卑斯大区
6 Les Cammazes 南比利牛斯大区
39 Les Contamines-Montjoie 罗纳-阿尔卑斯大区
10 Les Forges 普瓦图-夏朗德大区
20 Les Mathes 普瓦图-夏朗德大区
10 Les Mayons 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Les Salles-sur-Verdon 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Lignan-sur-Orb 朗格多克-鲁西永大区
6 Locoal-Mendon 布列塔尼大区
12 Loctudy 布列塔尼大区
12 Lodève 朗格多克-鲁西永大区
10 Longeville-sur-Mer 卢瓦尔河大区
11 Lurcy-Lévis 奥弗涅大区
6 Malataverne 罗纳-阿尔卑斯大区
19 Manigod 罗纳-阿尔卑斯大区
7 Maubec
9 Mauzens-et-Miremont 阿基坦大区
9 Mérindol 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Merléac 布列塔尼大区
6 Mesquer 卢瓦尔河大区
7 Metzeral 阿尔萨斯大区
7 Meyrignac-lʼÉglise 利穆赞大区
6 Miniac-Morvan 布列塔尼大区
6 Mirabel-aux-Baronnies 罗纳-阿尔卑斯大区
6 Moidrey 下诺曼底大区
7 Moissac-Bellevue 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
13 Mollans-sur-Ouvèze 罗纳-阿尔卑斯大区
12 Monclar-de-Quercy 南比利牛斯大区
8 Monpazier 阿基坦大区
7 Montaigu-le-Blin 奥弗涅大区
19 Montbrun-les-Bains 罗纳-阿尔卑斯大区
6 Monthou-sur-Cher 中部大区
7 Montréal 南比利牛斯大区
6 Montrésor 中部大区
12 Montriond 罗纳-阿尔卑斯大区
12 Montséret 朗格多克-鲁西永大区
6 Moyon 下诺曼底大区
9 Murviel 朗格多克-鲁西永大区
7 Nazelles 中部大区
6 Neuillé 卢瓦尔河大区
8 Nothalten 阿尔萨斯大区
7 Notre-Dame-de-Sanilhac 阿基坦大区
6 Noyers-sur-Serein 勃艮第大区
8 Ornans 弗朗什-孔泰大区
7 Oz 罗纳-阿尔卑斯大区
6 Palasca 科西嘉大区
19 Paradou 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
12 Patrimonio 科西嘉大区
8 Payzac-de-Lanouaille 阿基坦大区
6 Peille 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
9 Pénestin 布列塔尼大区
6 Penvénan 布列塔尼大区
6 Pérouges 罗纳-阿尔卑斯大区
14 Pertuis 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
10 Peymeinade 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Pineuilh 阿基坦大区
7 Pirou 下诺曼底大区
8 Plagne 1800 罗纳-阿尔卑斯大区
7 Plazac 阿基坦大区
6 Pléhédel 布列塔尼大区
8 Pléneuf-Val-André 布列塔尼大区
12 Pleubian 布列塔尼大区
10 Plonéour-Lanvern 布列塔尼大区
6 Plouguerneau 布列塔尼大区
11 Plouha 布列塔尼大区
6 Plozévet 布列塔尼大区
6 Plurien 布列塔尼大区
7 Pomport 阿基坦大区
7 Pontrieux 布列塔尼大区
31 Port Leucate 朗格多克-鲁西永大区
24 Portiragnes 朗格多克-鲁西永大区
6 Porto Pollo 科西嘉大区
6 Préfailles 卢瓦尔河大区
8 Prunete 科西嘉大区
8 Puget 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 Puget-sur Argens 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Puivert 朗格多克-鲁西永大区
6 Pujaut 朗格多克-鲁西永大区
6 Puy-lʼÉvêque 南比利牛斯大区
9 Puyricard 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Quemper-Guézennec 布列塔尼大区
8 Quettehou 下诺曼底大区
7 Quinéville 下诺曼底大区
6 Régusse 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Reillanne 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Rians 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Richerenches 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Rieux-Minervois 朗格多克-鲁西永大区
10 Robion en Luberon 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Rochecorbon 中部大区
17 Rognes 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Roscanvel 布列塔尼大区
6 Roujan 朗格多克-鲁西永大区
9 Roussines 普瓦图-夏朗德大区
7 Roz-Landrieux 布列塔尼大区
16 Sagone 科西嘉大区
8 Saignon 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Saint-Alban 罗纳-阿尔卑斯大区
6 Saint-Alvère 阿基坦大区
9 Saint-Antonin 南比利牛斯大区
11 Saint-Cast-le-Guildo 布列塔尼大区
15 Saint-Cézaire-sur-Siagne 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Saint-Cyprien 阿基坦大区
9 Saint-Didier 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Sainte-Féréole 利穆赞大区
8 Sainte-Marie-de-Campan 南比利牛斯大区
6 Sainte-Marie-Plage 朗格多克-鲁西永大区
14 Saint-Étienne-du-Grès 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Saint-Geniès 阿基坦大区
15 Saint-Honoré-les-Bains 勃艮第大区
8 Saint-Jean-dʼAngély 普瓦图-夏朗德大区
6 Saint-Jean-dʼAulps 罗纳-阿尔卑斯大区
7 Saint-Jean-le-Thomas 下诺曼底大区
14 Saint-Jean-Pied-de-Port 阿基坦大区
9 Saint-Laurent-dʼAigouze 朗格多克-鲁西永大区
13 Saint-Léonard-de-Noblat 利穆赞大区
6 Saint-Martin-de-Castillon 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
29 Saint-Médard-dʼExcideuil 阿基坦大区
7 Saint-Pair-sur-Mer 下诺曼底大区
9 Saint-Paul-en-Forêt 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
9 Saint-Prix 罗纳-阿尔卑斯大区
6 Saint-Simon-de-Pellouaille 普瓦图-夏朗德大区
7 Saint-Vincent-sur-Jard 卢瓦尔河大区
16 Salernes 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Sallèles-dʼAude 朗格多克-鲁西永大区
6 Salles 阿基坦大区
7 Salviac 南比利牛斯大区
6 Sanguinet 阿基坦大区
7 Santec 布列塔尼大区
7 Santenay 勃艮第大区
6 Saulxures-sur-Moselotte 洛林大区
8 Savignac-Lédrier 阿基坦大区
11 Seillans 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Sigean 朗格多克-鲁西永大区
9 Sospel 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Souvigné 普瓦图-夏朗德大区
8 Spéracèdes 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Taradeau 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Tarcu 科西嘉大区
6 Telgruc-sur-Mer 布列塔尼大区
10 Thannenkirch 阿尔萨斯大区
10 Thenon 阿基坦大区
9 Thollon 罗纳-阿尔卑斯大区
9 Tiuccia 科西嘉大区
8 Tourves 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Trans-en-Provence 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
19 Trégunc 布列塔尼大区
6 Treignac 利穆赞大区
13 Trévou-Tréguignec 布列塔尼大区
6 Urcuit 阿基坦大区
6 Vairé 卢瓦尔河大区
7 Valensole 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
8 Valréas 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
7 Varennes 中部大区
10 Vénosc 罗纳-阿尔卑斯大区
9 Ventabren 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
11 Ventron 洛林大区
8 Veyrignac 阿基坦大区
9 Viens 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸
6 Vouvant 卢瓦尔河大区
9 Vouvray 中部大区
6 Ygrande 奥弗涅大区
6 Zonza 科西嘉大区