Checkinly.com
Muong Thanh Apartment

Muong Thanh Apartment

51 Trần Bạch Đằng DA NANG,
岘港 , 越南
報到: Muong Thanh Apartment 有可能: 小時: 10:00 至: 14:00.
退房應該是 從: 09:00 幾個小時: 11:30 第二天.
它有一個:
4 客房價格誘人.
貨幣在這一點上是支持:
USD.

圖片:

房間:

标准公寓

設施 Muong Thanh Apartment:

活动设施
,
標準對象
无星级
泳池及康体设施
海滨
其它
家庭间, 电梯, 空调
在該地區的城市:
另請參見:
lumos, Danang
lumos
Lumos, Danang
Lumos